محصولات

Kaspersky Small Office Security 8

زمان تحویل 3 تا 8 روز کاری میلادی می باشد


2,800,000تومان یک ساله
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select

لطفا قبل از افزودن محصول به سبد خرید تعداد را مشخص کنید. قیمت اعلام شده، قیمت هر کاربر در بازه انتخابی شما می باشد.
زمان تحویل 3 تا 8 روز کاری میلادی می باشد.


6,065,000تومان یک ساله
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced

لطفا قبل از افزودن محصول به سبد خرید تعداد را مشخص کنید. قیمت اعلام شده، قیمت هر کاربر در بازه انتخابی شما می باشد.
زمان تحویل 3 تا 8 روز کاری میلادی می باشد.


17,040,000تومان یک ساله
Kaspersky Total Security for Business

لطفا قبل از افزودن محصول به سبد خرید تعداد را مشخص کنید. قیمت اعلام شده، قیمت هر کاربر در بازه انتخابی شما می باشد.
زمان تحویل 3 تا 8 روز کاری میلادی می باشد.


28,880,000تومان یک ساله
Kaspersky Endpoint Detection and Response ( EDR ) Optimum

لطفا قبل از افزودن محصول به سبد خرید تعداد را مشخص کنید. قیمت اعلام شده، قیمت هر کاربر در بازه انتخابی شما می باشد.
زمان تحویل 3 تا 8 روز کاری میلادی می باشد.


25,550,000تومان یک ساله