محصولات

Kaspersky Small Office Security 5

زمان تحویل 3 تا 8 روز کاری میلادی می باشد


441,000تومان یک ساله
1,001,000تومان دو ساله
1,364,000تومان سه ساله
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select

لطفا قبل از افزودن محصول به سبد خرید تعداد را مشخص کنید. قیمت اعلام شده، قیمت هر کاربر در بازه انتخابی شما می باشد.
زمان تحویل 3 تا 8 روز کاری میلادی می باشد.


205,800تومان یک ساله
328,300تومان دو ساله
453,250تومان سه ساله
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced

لطفا قبل از افزودن محصول به سبد خرید تعداد را مشخص کنید. قیمت اعلام شده، قیمت هر کاربر در بازه انتخابی شما می باشد.
زمان تحویل 3 تا 8 روز کاری میلادی می باشد.


289,100تومان یک ساله
463,050تومان دو ساله
637,000تومان سه ساله
Kaspersky Total Security for Business

لطفا قبل از افزودن محصول به سبد خرید تعداد را مشخص کنید. قیمت اعلام شده، قیمت هر کاربر در بازه انتخابی شما می باشد.
زمان تحویل 3 تا 8 روز کاری میلادی می باشد.


490,000تومان یک ساله
784,000تومان دو ساله
1,078,000تومان سه ساله