محصولات

ESET NOD32 Antivirus Version 12, Home Edition (179 موجود است)
تحویل آنی مشخصات فعال سازی از وب سایت www.eset.com

با قابلیت تمدید در سال های آینده تا 30% تخفیف

231,000تومان یک ساله
353,000تومان دو ساله
465,000تومان سه ساله
ESET Internet Security Version 12, Home Edition (257 موجود است)
تحویل آنی مشخصات فعال سازی از وب سایت www.eset.com

با قابلیت تمدید در سال های آینده تا 30% تخفیف

303,000تومان یک ساله
455,000تومان دو ساله
612,000تومان سه ساله
ESET Mobile Security, Home Edition (164 موجود است)
تحویل آنی مشخصات فعال سازی از وب سایت www.eset.com

با قابلیت تمدید در سال های آینده تا 30% تخفیف

80,000تومان یک ساله
119,000تومان دو ساله
161,000تومان سه ساله
ESET Multi-Device Security Pack (11 موجود است)
تحویل آنی مشخصات فعال سازی از وب سایت www.eset.com

با قابلیت تمدید در سال های آینده تا 30% تخفیف

374,000تومان یک ساله
569,000تومان دو ساله
751,000تومان سه ساله
ESET Parental Control for Android
تحویل آنی مشخصات فعال سازی از وب سایت www.eset.com

با قابلیت تمدید در سال های آینده تا 30% تخفیف

178,000تومان یک ساله
279,000تومان دو ساله
390,000تومان سه ساله
RENEW - ESET NOD32 Antivirus Version 11, Home Edition (2 موجود است)

 


تمدید مشخصات فعال سازی از وب سایت www.eset.com


شرایط تمدید :


1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 60 روز باشد
2- لایسنس شما نباید تریال باشد
3- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد
4- لایسنس شما باید حتما مخصوص خاورمیانه باشد.از طریق لینک زیر می توانید چک کنید لایسنس مخصوص خاورمیانه هست یا خیر
بررسی لایسنس جهت تمدید

5-کاربر گرامی، تعداد کاربر برای تمدید لایسنس به همان تعداد کاربرهای هنگام خرید می‌باشد؛ در نتیجه شما نمی‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.


تـــوجـــــه : درصورتیکه لایسنس نامعتبر یا لایسنسی غیر از ESET NOD32 Antivirus جهت تمدید وارد نمایید ، در این صورت امکان عودت وجه وجود نخواهد داشت و فقط می توانید محصول دیگری از سایت خریداری نمایید. پس در خرید این محصول نهایت دقت را به عمل آورید.


106,000تومان یک ساله
162,000تومان دو ساله
212,000تومان سه ساله
RENEW - ESET Internet Security Version 11, Home Edition

تمدید مشخصات فعال سازی از وب سایت www.eset.com


شرایط تمدید :


1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 60 روز باشد
2- لایسنس شما نباید تریال باشد
3- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد
4- لایسنس شما باید حتما مخصوص خاورمیانه باشد.از طریق لینک زیر می توانید چک کنید لایسنس مخصوص خاورمیانه هست یا خیر
بررسی لایسنس جهت تمدید

5-کاربر گرامی، تعداد کاربر برای تمدید لایسنس به همان تعداد کاربرهای هنگام خرید می‌باشد؛ در نتیجه شما نمی‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.


 


تـــوجـــــه : شرکت ESET تولید نسخه Smart Security را متوقف و محصول جدیدی با نام Internet Security جایگزین نموده است. بر اساس اعلام شرکت سازنده ، چون Internet Security محصولی متفاوت از Smart Security می باشد ، بنابراین کاربرانی که در گذشته نسخه Smart Security را خریداری نموده اند امکان تمدید لایسنس به Internet Security را نخواهند داشت. در صورت تمایل به استفاده از نسخه Internet Security شما می بایست لایسنس جدید خریداری کنید. 


تـــوجـــــه : درصورتیکه لایسنس نامعتبر یا لایسنسی غیر از ESET Internet Security جهت تمدید وارد نمایید ، در این صورت امکان عودت وجه وجود نخواهد داشت و فقط می توانید محصول دیگری از سایت خریداری نمایید. پس در خرید این محصول نهایت دقت را به عمل آورید.


 


 


140,000تومان یک ساله
211,000تومان دو ساله
281,000تومان سه ساله
RENEW - ESET Mobile Security, Home Edition (2 موجود است)

تمدید مشخصات فعال سازی از وب سایت www.eset.com


شرایط تمدید :


1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 60 روز باشد
2- لایسنس شما نباید تریال باشد
3- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد
4- لایسنس شما باید حتما مخصوص خاورمیانه باشد.از طریق لینک زیر می توانید چک کنید لایسنس مخصوص خاورمیانه هست یا خیر
بررسی لایسنس جهت تمدید

5-کاربر گرامی، تعداد کاربر برای تمدید لایسنس به همان تعداد کاربرهای هنگام خرید می‌باشد؛ در نتیجه شما نمی‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.


تـــوجـــــه : درصورتیکه لایسنس نامعتبر یا لایسنسی غیر از ESET Mobile Security  for Android جهت تمدید وارد نمایید ، در این صورت امکان عودت وجه وجود نخواهد داشت و فقط می توانید محصول دیگری از سایت خریداری نمایید. پس در خرید این محصول نهایت دقت را به عمل آورید.


56,000تومان یک ساله
83,000تومان دو ساله
112,000تومان سه ساله
RENEW - ESET Multi-Device Security Pack

تمدید مشخصات فعال سازی از وب سایت www.eset.com


شرایط تمدید :


1- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 60 روز باشد
2- لایسنس شما نباید تریال باشد
3- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد
4- لایسنس شما باید حتما مخصوص خاورمیانه باشد.از طریق لینک زیر می توانید چک کنید لایسنس مخصوص خاورمیانه هست یا خیر
بررسی لایسنس جهت تمدید

5-کاربر گرامی، تعداد کاربر برای تمدید لایسنس به همان تعداد کاربرهای هنگام خرید می‌باشد؛ در نتیجه شما نمی‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید.


تـــوجـــــه : درصورتیکه لایسنس نامعتبر یا لایسنسی غیر از  ESET Multi-Device Security جهت تمدید وارد نمایید ، در این صورت امکان عودت وجه وجود نخواهد داشت و فقط می توانید محصول دیگری از سایت خریداری نمایید. پس در خرید این محصول نهایت دقت را به عمل آورید.


213,000تومان یک ساله
322,000تومان دو ساله
431,000تومان سه ساله