محصولات

Bitdefender Antivirus Plus - Renew - 15 Months

 شرایط تمدید :

1- برای تمدید حتما باید کاربر کی ایران باشید.


2- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 30 روز باشد.


3- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد.


4- در زمان تمدید امکان تغییر محصول و تعداد کاربر وجود ندارد؛ در نتیجه شما نمی‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید


5- در صورت نیاز کاربر باید تصویری از پنل کاربری خود در central.bitdefender.com که نشان دهنده صحت لایسنس بیت دیفندر است را ارائه دهد.


 


 


152,000تومان یک ساله
Bitdefender Internet Security - Renew - 15 Months

 شرایط تمدید :

1- برای تمدید حتما باید کاربر کی ایران باشید.


2- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 30 روز باشد.


3- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد.


4- در زمان تمدید امکان تغییر محصول و تعداد کاربر وجود ندارد؛ در نتیجه شما نمی‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید


5- در صورت نیاز کاربر باید تصویری از پنل کاربری خود در central.bitdefender.com که نشان دهنده صحت لایسنس بیت دیفندر است را ارائه دهد.


 


 


172,000تومان یک ساله
Bitdefender Total Security - Renew - 15 Months

 شرایط تمدید :

1- برای تمدید حتما باید کاربر کی ایران باشید.


2- برای تمدید حتما اعتبار لایسنس شما باید زیر 30 روز باشد.


3- اگر لایسنس شما منقضی شده باشد غیر قابل تمدید می باشد.


4- در زمان تمدید امکان تغییر محصول و تعداد کاربر وجود ندارد؛ در نتیجه شما نمی‌توانید تعداد کاربرها را برای تمدید لایسنس کم یا زیاد کنید


5- در صورت نیاز کاربر باید تصویری از پنل کاربری خود در central.bitdefender.com که نشان دهنده صحت لایسنس بیت دیفندر است را ارائه دهد.


 


 


220,000تومان یک ساله