محصولات

Norton Security Standard 1-Device 1-Year
لايسنس Retail
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعويض ويندوز
ثبت در سایت https://manage.norton.com
زمان تحوبل : 24 ساعت بعد از پرداخت فاکتور
450,000تومان یک ساله
Norton Security Deluxe 5-Device 1-Year
لايسنس Retail
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعويض ويندوز
ثبت در سایت https://manage.norton.com
زمان تحوبل : 24 ساعت بعد از پرداخت فاکتور
650,000تومان یک ساله
Norton Security Premium with Backup 10-Device 1-Year
لايسنس Retail
امکان فعال سازی چندباره درصورت تعويض ويندوز
ثبت در سایت https://manage.norton.com
زمان تحوبل : 24 ساعت بعد از پرداخت فاکتور
800,000تومان یک ساله