محصولات

Windows 10 Home - 1PC - MSDN
800,000تومان
Windows 10 Home - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چندباره
100% اورجينال و جنيون
یک کاربره
2,856,000تومان
Windows 10 Professional - 1PC - MSDN
880,000تومان
Windows 10 Professional - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چندباره
100% اورجينال و جنيون
یک کاربره
4,776,000تومان
Windows 10 Enterprise - 1PC - MSDN
1,120,000تومان
Windows 10 Enterprise - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چندباره
100% اورجينال و جنيون
یک کاربره
11,976,000تومان
Windows 8.1 Professional - 1PC - MSDN
720,000تومان
Windows 8.1 Professional - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چندباره
100% اورجينال و جنيون
یک کاربره
4,776,000تومان
Windows 8.1 Enterprise - 1PC - MSDN
1,120,000تومان
Windows 8.1 Enterprise - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چند باره
100% اورجینال و جنیون
یک کاربره
11,976,000تومان
Windows 7 Home Premium - 1PC - MSDN
880,000تومان
Windows 7 Home Premium - 1PC - Retail
Retail
امکان فعال سازی چند باره
100% اورجینال و جنیون
یک کاربره
2,388,000تومان
Windows 7 Professional - 1PC - MSDN
880,000تومان
Windows 7 Professional - 1PC - Retail
Retail
امکان فعال سازی چند باره
100% اورجینال و جنیون
یک کاربره
3,588,000تومان
Windows 7 Ultimate - 1PC - MSDN
960,000تومان
Windows 7 Ultimate - 1PC - Retail
License Type : Retail
امکان فعال سازی چند باره
100% اورجینال و جنیون
یک کاربره
4,788,000تومان