محصولات

ESET File Security for Microsoft Windows Server - 1 Server
شرکتی
قابلیت نصب بر روی Windows Server
550,000تومان یک ساله
850,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 1 File server + 5 Device

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


815,000تومان یک ساله
1,200,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 1 File server + 10 Device

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


1,233,000تومان یک ساله
1,683,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 1 File server + 15 Device

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


1,750,000تومان یک ساله
2,650,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 2 File server + 20 Workstation + 5 mobile Device - 1 Year
شرکتی
1,950,000تومان یک ساله
ESET Small Office Security - 2 File server + 25 Workstation + 5 mobile Device - 1 Year
شرکتی
2,900,000تومان یک ساله