محصولات

ESET File Security for Microsoft Windows Server - 1 Server
شرکتی
قابلیت نصب بر روی Windows Server
1,365,000تومان یک ساله
2,050,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 1 File server + 5 Device

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


2,583,000تومان یک ساله
4,000,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 1 File server + 10 Device

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


4,040,000تومان یک ساله
6,800,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 1 File server + 15 Device

زمان تحویل 1 تا 2 روز کاری میلادی می باشد


5,880,000تومان یک ساله
10,200,000تومان دو ساله
ESET Small Office Security - 2 File server + 20 Workstation + 5 mobile Device - 1 Year
شرکتی
1,950,000تومان یک ساله
ESET Small Office Security - 2 File server + 25 Workstation + 5 mobile Device - 1 Year
شرکتی
2,900,000تومان یک ساله