محصولات

ESET NOD32 Antivirus 12 - 1PC - 1Year
اسکن سریع و هوشمند و عدم کاهش کارایی سیستم
استفاده از فناوری Cloud جهت شناسایی بهتر ویروس ها
قابلیت کاهش مصرف پایین در زمان کاهش باطری لپ تاب
پیگیری در سایت : http://www.eset.com/us/support/lost-license/
یک سال پشتيبانی دائمی
180,000تومان یک ساله
ESET NOD32 Antivirus 12 - 2PC - 1Year
اسکن سریع و هوشمند و عدم کاهش کارایی سیستم
استفاده از فناوری Cloud جهت شناسایی بهتر ویروس ها
قابلیت کاهش مصرف پایین در زمان کاهش باطری لپ تاب
پیگیری در سایت : http://www.eset.com/us/support/lost-license/
یک سال پشتيبانی دائمی
250,000تومان یک ساله
ESET Internet Security 12 - 1PC - 1Year
اسکن سریع و هوشمند و عدم کاهش کارایی سیستم
استفاده از فناوری Cloud جهت شناسایی بهتر ویروس ها
قابلیت کاهش مصرف پایین در زمان کاهش باطری لپ تاب
فایروال هوشمند و قدرتمند و قابلیت Antispam
پیگیری در سایت : http://www.eset.com/us/support/lost-license/
یک سال پشتيبانی دائمی
190,000تومان یک ساله
ESET Internet Security 12 - 2PC - 1Year
اسکن سریع و هوشمند و عدم کاهش کارایی سیستم
استفاده از فناوری Cloud جهت شناسایی بهتر ویروس ها
قابلیت کاهش مصرف پایین در زمان کاهش باطری لپ تاب
فایروال هوشمند و قدرتمند و قابلیت Antispam
پیگیری در سایت : http://www.eset.com/us/support/lost-license/
یک سال پشتيبانی دائمی
290,000تومان یک ساله
ESET Multi-Device Security Pack - 2-Device - 1Year
اسکن سریع و هوشمند و عدم کاهش کارایی سیستم
استفاده از فناوری Cloud جهت شناسایی بهتر ویروس ها
قابلیت کاهش مصرف پایین در زمان کاهش باطری لپ تاب
پیگیری در سایت : http://www.eset.com/us/support/lost-license/
یک سال پشتيبانی دائمی
290,000تومان یک ساله